(347) 474-8501      CLASSES : Tuesday and Thursdays 7:00pm-9:30pm

Our Team

#
#
EXPERIENCE

SHUAI JIAO NATIONAL CHAMPION

1994- 1995

SHUAI JIAO INTERNATIONAL COMPETITOR

Mayor's Cup
3rd Place
1995 - Paris, FR

SHUAI JIAO INTERNATIONAL COACH

March 2015 - Wenzhou, CN

INTERNATIONAL SHUAI JIAO REFEREE CERTIFICATION

March 2015 - Wenzhou, CN
Chinese Shuai Jiao Association

Shifu / Jiaolian
Mario Polito

Instructor / Coach


ASSOCIATION(s)

 • Shuai Jiao Research Institute
 • Shuai Jiao Evolution
 • Master Zhang Wei Dong ​Martial Arts

STYLE(S) PRACTICED

 • Shuai Jiao
 • Judo
 • Hsing Yi/Bagua
 • Chang Tai Qi
 • Shaolin
 • Tae Kwon Do
RANKS
 • Black Belt / Instructor Certification - Shuai Jiao - Shuai Jiao Research Institute
 • Black Belt / Instructor Certification - Shuai Jiao - New York Shuai Jiao
 • Brown Belt / Brown Sash - Bagua / Hsing Yi / Chang Tai Qi - Shuai Jiao Research Institute
 

Mario Polito Highlights